dugga 3 inledande kemi organisk - en övning gjord av

5940

ALKANES NOMENKLATUR OCH NUMRERING

Den enklaste alkanen är metan(CH4). Alkaner har molekylformeln CnH2n+2 Namngivning: 1 – Metan 2 […] Vid namngivning av ämnen andra än rena kolväten utgår man från ett grundkolväte som namngetts enligt reglerna ovan. Hela kolvätenamnet blir då stam i de kommande namngivningsreglerna. Ämnesgrupper anges vanligtvis i form av ett suffix till motsvarande kolvätets namn.

  1. Alibaba tull
  2. Dcc gymnasium stockholm
  3. Luxemburg holland covid
  4. Är afa pensionsgrundande
  5. Kronofogden skatteåterbäring
  6. Kontaktperson skatteavdrag
  7. Ladda ner mobilt bank id swedbank
  8. Svensk spets silver
  9. Anstallningstid las
  10. Marie wennberg malmö

Anledningen till att de heter som de gör är att de bara innehåller just kol (C) och väte (H). Det finns mängder av varianter av kolväten, på grund av att de kan sitta ihop på så många olika sätt. De kan vara raka, förgrenade […] Namngivning av aldehyder. Ska sluta på ändelsen ”-al” Numrering börjar vid karbonylkolet. 2-metyl-butanal: Ketoner.

Namngivning av organiska föreningar - del 1 - Kemilektioner.se

För att visa att det är den raka isomeren av butan man syftar på skriver man exempelvis normal-butan eller n-butan. De är inte alls lika vanliga som de kedjeformade kolvätena, men är ändå bra att känna till. I den här artikeln ger vi därför en kort genomgång av dessa. En typ av ringformade kolväten är cykloalkaner.

FFD - Förorenade områden

Namngivning av kolvaten

Terms in this set (24). Namngivning av rena kolväten baseras på följande princip: Prefix-stam-suffix. Prefixen. anger substituenter och placering. Stammen. Grundläggande organisk kemi 1: Kolväten, strukturisomeri, alkoholer, tioler, etrar, arener, aminer, karbonylföreningar.

Namngivning av kolvaten

Additionsreaktioner. Polymerisation Ställningsisomeri. Isomeri 2: Cis- och transisomeri s.118-119, 123 (tabell 7,1), 127, 129 (Lappövning: Alkener, alkyner.) Övn. 3.60-3.62 Stereoisomeri Endast runt kolatomer där det är fyra olika atomer eller grupper av atomer bundna till en kolatom. Kokpunkten för kolväten av olika storlek Kolväten: Molekylformel: Kokpunkt (oC): metan CH 4-164 etan C 2 H 6-89 propan C 3 H 8-42 butan C 4 H 10-0.5 pentan Exempel på kedjeisomera föreningar är butan (även n-butan) och isobutan . Kemi - Kolväte Kolväten med substituenter namnges genom att sätta prefixet n-radikalnamn-, där n är en siffra, till stammen, t.ex.
Hr team building activities

Själva estern är väl propylmetanoat och sedan är det en fenylgrupp. Men hur sätter man ihop dom till ett namn?

4. 65. Kolvätens egenskaper.
Lan 100 000 kr

gravid v 37 tecken på förlossning
handläggande arkitekt engelska
gällande detaljplaner uppsala kommun
masterprogram sociologi göteborg
pjesme o moru
agda login
apa style guide

Alkane reaktioner för ege inom kemi. alkaner

Kemi: Kolväten - namngivning. Watch later. Share.


Jokercasino
ingegerd råman ikea

Organisk kemi Stödmaterial för elever på det

Den enklaste alkanen är metan(CH4). Alkaner har molekylformeln CnH2n+2 Namngivning: 1 – Metan 2 […] Lär dig bygga och namnge olika kolväten. Aktivitet om kolväten för årskurs 7,8,9 Namngivning av cykliska kolväten med alkylgrupper 1-etyl-3-metyl-cyklopentan 1 2 4 3 5 üNumrera kolatomerna så a/ alkylgruppernafår så låga nummer som möjligt. Om flera lösningar ger samma låga numrering så ska den största alkylgruppenha det lägsta numret. 1-etyl-3-metyl-cyklohexan 4-etyl-1,1-dimetyl-cyklohexan Vid namngivning av grenade kolväten utgår man från den längsta kolkedjan man kan hitta i molekylen, den så kallade huvudkedjan.