Erfarenheter av samverkan - Skolverket

7799

Är soc en stor rättskandal? - Soctanter på nätet

Socialstyrelsen arrangerar hösten 2016 fram till våren 2018 nationella kurser för social- Barns behov i centrum, BBIC - Socialstyrelsen. Introduktion till utredning- BBIC: s utbildningsmaterial 2014 K) Särskilt för utbildare Barns Behov i Centrum  Socialstyrelsen skriver i sin skrift ”Växelvis boende”: Så långt det är möjligt bör rättsprocesser Vad har BBIC med saken att göra?? Vi tycker också att det är  Utbildningen BBIC för utbildare riktar sig till dig som ska bli utbildare i en kommun med BBIC-licens. Den leder till att du får utbilda lokalt,  Kontakta BBIC-ansvarig eller en BBIC-utbildare i din kommun för att diskutera utbildning och anmäla dig. Tydliga roller ger goda förutsättningar. För att arbeta i BBIC krävs utbildning. Du som arbetar i Göteborgs Stad får Socialstyrelsens grundutbildning genom den regionala satsningen Yrkesresan.

  1. Vetekatten karolinska sjukhuset
  2. Lgr 11 slojd

Innehållet i boken har reviderats i förhållande till ny lagstiftning och ny kunskap på området. Boken är en tryckt publikation som kan beställas på Socialstyrelsens webbplats. Den kan även laddas ner som PDF. Grundboken utgör en del av Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC. Den Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för utveckling av TSI. En viktig del i satsningen är att vi stödjer 35 utvecklingsarbeten på olika platser i landet. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för TSI och att sprida kunskap som kan vara till nytta för alla. Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationella kvalitetssäkring, det ger trygghet för alla som använder eller kommer i kontakt med BBIC. BBIC grundprinciper BBIC tar sin utgångspunkt i ett antal grundprinciper.

Socialstyrelsen - Uppsala kommun

I teamet finns representanter för verksamheterna och de samordnar och ger stöd kring BBIC till användarna. Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum Socialstyrelsen, 2015 Informationsspecifikation för BBIC Socialstyrelsen, 2015 Prenumerera på nyhetsbrevet!

Utbildning & Konsultation VoB

Socialstyrelsen bbic utbildare

Studiehandled- Socialstyrelsen erbjuder utbildning av lokala BBIC-utbildare. Socialstyrelsens utbild-ningsmaterial redogör för grunderna i BBIC och arbetet enligt BBIC-systemet. Utbildnings-materialet kan sedan användas för utbildningen av handläggare och andra personer som ska använda BBIC i det dagliga arbetet. Socialstyrelsens utbildning av lokala utbildare pågår ca 5 dagar på heltid, varav de första Det krävs licens från Socialstyrelsen för att kommunerna ska kunna arbeta utifrån BBIC. Sedan 2006 har de flesta av Sveriges kommuner påbörjat arbetet med att införa verksamhetssystemet BBIC. Metoden utgår främst från den så kallade BBIC-triangeln, vars tre sidor är "Barnets behov", "Föräldrarnas förmåga" och "Familj och miljö".

Socialstyrelsen bbic utbildare

I denna grundbok beskrivs arbetet med BBIC i barnavårdsutredningar, planering och vid uppföljning av insatser. Texten följer i stort det material som Socialstyrelsen använder för utbildning av utbildare. BBIC har ansvar för att alla BBIC-användarna genomgår en grundläggande utbildning innan de börjar arbeta med BBIC. Den grundläggande utbildningen ska tillhandahållas av lokala utbildare i kommunen som genomgått Socialstyrelsens utbildning för detta. Institutioner och andra berörda verksamheter som arbetar med delar av BBIC- - Berörd personal ska genomgå Socialstyrelsens BBiC-utbildning innan de börjar arbeta enligt BBiC.
Berakna skatt pa pension 2021

Lokala teamet. I stadsdelen finns ett lokalt team som leds av BBIC- ansvarig.

Samverkan kring barnets hälsa. Tvärprofessionellt samarbete mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård inkl. tandvård. BBIC – en  Socialstyrelsen har beviljat Haninge kommun ordinarie BBIC-licens.
Bertmar clock

att tänka på arbetsintervju
luleå gymnasieskola edwise
öppnar åklagare webbkryss
izettle go app store
fraktsedel postnord retur
moped frågor klass 2
folksam ifmetall

Minnesanteckningar Nätverksmöte BoU Myndighet 2020-09

>Läs nyhetsbrevet IBIC och BBIC har utvecklats så de kompletterar varandra. IBIC ger stöd för att  FoU Nordvästs samordningsuppdrag innebär att delta på Socialstyrelsens möten från Socialstyrelsen till kommunernas BBIC-utbildare och BBIC-ansvariga,  (Socialstyrelsen 11.04.05).


Ola fransson mau
a2b sfi sollentuna

Grundbok Barns behov i centrum BBIC - Socialstyrelsen

- Berörd personal ska genomgå Socialstyrelsens BBiC-utbildning innan de börjar arbeta enligt BBiC. Socialstyrelsen utbildar lokala utbildare som sedan ansvarar för utbildningen i den egna kommunen. De lokala utbildarna ansvarar för dessutom för introduktion av nyanställda och dagligt stöd till BBiC … Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum Socialstyrelsen, 2015 Informationsspecifikation för BBIC Socialstyrelsen, 2015 Prenumerera på nyhetsbrevet! I denna grundbok beskrivs arbetet med BBIC i barnavårdsutredningar, planering och vid uppföljning av insatser. Texten följer i stort det material som Socialstyrelsen använder för utbildning av utbildare. om BBIC problematiserar eller är kritiska till BBIC. Skillmark och Denvall (2017) undersöker rollen som utbildare tar vid införandet av BBIC och konstaterar att empiriska studier behövs för att undersöka hur utbildarna kan reducera de professionellas ambivalens inför … Socialstyrelsens utbildningar .