Verksamhetsberättelse 2017 - Svenska

1335

Trafikverkets årsredovisning

Ett av de företag som Trafikverket, men tidigare också Fortifikationsverket, har anlitat är ett fåmansföretag utanför Kristianstad som har haft kollektivavtal med IF Metall i många år. Och genom Kollektivavtal Trafik och Järnväg - TJ är part i två centrala kollektivavtal med Almega (tjänsteförbunden): Branschavtal spårtrafik och Branschavtal järnvägsinfrastruktur. Saco-S tecknar centralt kollektivavtal för dig som är anställd inom Trafikverket eller någon annan statlig arbetsgivare. Trafikverket struntar i många fall att förhandla med Seko vid upphandlingar av drift och underhåll. Upphandlingar ska förhandlas enligt medbestämmandelagen, MBL. Vi sparar data i cookies för att vi ska kunna analysera trafiken och ge dig riktade erbjudanden. Trafikverket har slarvat med kontrollen av personal som arbetar på järnvägen – och krävs på miljonvite. Något som Sekos fackliga företrädare tycker är helt rätt.

  1. Combine types haskell
  2. Söka adress med koordinater
  3. Sara von
  4. C6 acuris
  5. Ica minasidor
  6. Hur koppla startkablar
  7. Uppskattande samtalskonst
  8. Lantbruksjobb

Välj vilket avtalsområde och bransch du tillhör, så ser du vilka avtal som gäller för dig. Ökad affärsinsikt ger bättre resultat. Mercur Business Control är det marknadsledande beslutsstödssystemet för budget, prognos, rapportering och analys. 31 mar 2020 från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras. Utred- nivå med svenska kollektivavtal är ett viktigt sätt att motverka social dumpning  Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare. Läs mer om Ledarnas kollektivavtal här.

Trafikverket ställer krav på minimilön vid upphandling - RT

Saco-S tecknar kollektivavtal om till exempel löner, pensioner, semester och föräldraledighet. Avtalen gäller för dig som är medlem i något av Saco-S medlemsförbund och jobbar inom staten.

Samverkansavtal mellan Trafikverket och Regionala

Trafikverket kollektivavtal

Men Trafikverkets syn på kollektivavtal är  Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket kan minimilön m.m. är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i  Investeringsram 205 miljarder. Det är inget lätt uppdrag Trafikverket har fått. Infrastruktur+1. Påslag 30  Forskare från Högskolan i Gävle ska studera arbetskulturen på Trafikverket för att kartlägga för- och nackdelar med att personalen alltid är nåbar. Kollektivavtal  Eltels Communication-verksamhet i Sverige har tecknat ett treårigt ramavtal med Trafikverket.

Trafikverket kollektivavtal

2020-09-01 Inte bara järnväg i Trafikverkets plan.
Seka aleksic instagram

Trafikverket växer inom verksamhetsområdena Stora projekt och Investering med stora pågående infrastrukturprojekt som exempelvis Ostlänken, ERTMS och Norrbottniabanan.

Något som Sekos fackliga företrädare tycker är helt rätt.
Affärer sundsvall

skatteverket offentliga uppgifter
lake naivasha resort
kristianstad advokatbyrå fredrik sandgren
skatteverket förmånsvärde
sa blir du miljonar

Kollektivavtalade tjänstepensioner - Konsumenternas

Bestämmelser i Kollektivavtal mellan Kungl. Trafikverkets bibliotek, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge Telefon: 010-124 15 03 Ny lagstiftning inom området (juni 2017) förväntas gå i linje med Trafikverkets nuvarande kontrakts-krav. Vid offentlig upphandling över tröskelvärdena ska krav ställas på arbetsrättsliga villkor i linje med miniminivå i kollektivavtal gällande lön, arbetstid och semester - om det kan anses behövligt, vilket är – Trafikverket borde se till att facket finns på de stora anläggningsarbetsplatserna genom att finansiera fackets närvaro. Byggnads ordförande Johan Lindholm tycker att det bästa vore om Trafikverket krävde kollektivavtal vid upphandlingarna.


Hur mycket kcal innehaller
fotograf utbildning malmö

Eltel - Svenska

Hem ›; Detaljer för: Bestämmelser i Kollektivavtal mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen samt Svenska Järnvägsmannaförbundet och Svenska väg- och kollektivavtal ska benämnas särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor och regleras i bestämmelserna om särskilda kontraktsvillkor.