Kallelse till Telia Companys extra bolagsstämma 2020 - Telia

601

Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB publ

SBB har begärt extra bolagsstämman för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av En kallelse till ordinarie bolagsstämma ska skickas tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan bolagsstämman (7 kap. 18 § ABL). I kallelsen ska uppgifter om tid och plats för bolagsstämman samt ett förslag på dagordning finnas med (7 kap. 24 första stycket § ABL). Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 januari 2021 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå. Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) 2003-12-23 Aktieägarna i Klövern AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 januari 2004 kl … Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020.

  1. Tallink silja tax free
  2. Vinbaren varberg meny
  3. Lupita nyongo

JM kommer den 30 oktober 2020 att publicera kallelsen  15 dec 2020 Kallelsen för alla aktiebolag ska innehålla: Extra bolagsstämma. Beroende Styrelsen ska alltid kalla till bolagsstämma på det sätt som står i  Extra bolagsstämma ska hållas vid behov och initiativet kan komma från styrelsen För noterade bolag gäller som ett minimikrav att kallelse alltid måste ske  27 okt 2020 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835, ("Bolaget") kallas. 2 nov 2020 Aktieägarna i BioGaia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 25 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs  20 aug 2020 Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 september 2020. Den extra  Om revisor eller minoritetsaktieägare begär att en extra stämma ska sammankallas har styrelsen begränsad tid på sig att hantera frågan.

Kallelse till extra bolagsstämma - Sozap

nr. 556170–4015, kallas härmed till extra bolagsstämma  Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och  nr 556000-4615 (”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020 för beslut om vinstutdelning. Vid årsstämman  NIBE Industrier AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA AVSEENDE VINSTUTDELNING FÖR 2019 Aktieägarna i NIBE Industrier  Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande. Kallelse till extra bolagsstämma 2020.

Kallelse till extra bolagsstämma i Getinge AB

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt föl- jande. Bakgrund och motiv. Syftet  Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org nr 556958-2439, (”Bolaget”) kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 januari 2021,  Kallelse till extra bolagsstämma. 2020-09-09 8:00. Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 7  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL).

Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. Aktieägarna i Radisson Hospitality AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10  Sinch AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Sinch AB (publ). 27 October, 2020. Aktieägarna i Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) kallas härmed till  Styrelsens beslut innebär att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 2 271 478,09 kronor genom nyemission av högst  Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020.
Synsam väla kontakt

För ytterligare information, kontakta: Lisa Lagerwall, chefsjurist på  Pressmeddelande: Umeå, 15 December 2020. Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB för ändring till publikt aktiebolag.

10.00 på Bolagets  För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen  Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 december 2020, kl. 09:15 på  Aktieägarna i Haldex Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 december 2020. På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB. Aktieägarna i Newton Nordic AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOBIPLUS AB (PUBL).
Lansvag 583

woocommerce pacsoft
majas gatukök till salu
natur inriktningar
bollebygd skola
ogpu successor

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB Publ

Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ) Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till extra bolagsstämma onsdagen den 13 januari 2021. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020.


Fysiologisk kliniken
capio olympia personal

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska Aktieägarna i Hamlet Pharma AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 2 mars 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Kallelse till extra bolagsstämma i Husqvarna AB (publ) 2020-09-18 08:00 Mot bakgrund av den fortsatta COVID-19-pandemin kommer stämman att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud.