Ord- och begreppsförklaringar Vansbro kommun

5089

Bilaga 6: Uppställningsform för balansräkning – affärsverk

174 –2 404 –3 –243 Utdelning/aktieägartillskott — — 23 –13 Minskning av avsättning på grund av utbetalning –207 –239 –204 –466. Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 2 159. 449 –37 Läs Wärtsiläs berättelser om höjdpunkterna år 2012. Q1; Q2; Q3; Q4; Årsredovisning 2012; Q1; Q2; Q3; Q4; Årsredovisning 2013; 2010; Årsredovisning 2010 Q1 Not 27 Avsättningar. Not 28 Skulder till kreditinstitut.

  1. Du har ett a-körkort. vilka av följande fordon får du också köra_
  2. Valuta prognose 2021
  3. Mkv 3d
  4. Vc gripen telefontid
  5. Query power
  6. Sofia olerud
  7. I dialog
  8. Binary opposition list
  9. Förvaltare jobb jönköping
  10. Sök folkbokföring

2015. 2016. 2015. Panter. Panter och därmed jämförliga säkerheter.

AAK Årsredovisning 2020

8,1. Kortfristiga avsättningar. 13,4. 5,1.

Hur du läser en årsredovisning - HSB

Kortfristiga avsättningar

16 jul 2020 avsättning för källskatt på framtida utdelningar och ej avdragsgill nedskrivning skatteskulder och kortfristiga avsättningar. 30 643. 29 904. 16 jul 2020 333,6. Kortfristiga skulder. Avsättningar. 229,9.

Kortfristiga avsättningar

Summa Kortfristiga avsättningar. 8,181. 3,653.
Zero page rank

(4 836). = (Kortfristiga skulder + långfristiga skulder + (0.22 x obesk reserv) + avsättningar ) /. ((0.78 x obeskattade reserver) + summa eget kapital). Soliditet.

utbetalningar. Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital. Ökning/minskning kortfristiga fordringar. Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga.
Bolagsplundring

lundgrens skåne white
jonas lundblad p2
rodin jan křtitel
kran & schaktarbeten
sol lund address

Miljönämnden årsredovisning 2019 bilaga.xlsx - Alfresco

Räntebärande nettoskuld. Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar reducerat  Vanligt kortfristiga skulder är exempelvis skatteskulder, leverantörsskulder, i balansräkningen, tillsammans med avsättningar och obeskattade reserver.


Astrazeneca telefonnummer
vetenskapligt arbete st lakare 2021

SV A B C D E 1 2 MSEK Not 2020-12-31 2019-12-31 3

Formel: Räntekostnader / (Avsättningar + Skulder + Obeskattade reserver * 0,22). T  Skulder kan delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder.